Pracujemy dla instytucji europejskich i krajowych
Odbiorcami naszych działań są najważniejsze podmioty odpowiedzialne za prowadzenie polityki rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie unijnym i krajowym.

Nasza organizacja oraz eksperci posiadają bogate doświadczenie dotyczące tematyki rozwoju społeczno-gospodarczego i prowadzenia pro-rozwojowych polityk publicznych. Jest ono potwierdzone m.in. skuteczną realizacją wielopłaszczyznowych projektów badawczych i doradczych na rzecz instytucji, które programują i zarządzają politykami publicznymi o wymiarze pro-rozwojowym na poziomie unijnym oraz krajowym i samorządowym. 

Do odbiorców realizowanych przez nas działań na poziomie unijnym należą m.in. Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Komitet Regionów oraz Europejski Bank Inwestycyjny, a na poziomie krajowym m.in. Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, inne instytucje rządowe zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich, urzędy marszałkowskie, urzędy miast - w tym Miasto Stołeczne Warszawa, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.