Jesteśmy ośrodkiem analityczno-doradczym
Naszą misją jest pozyskiwanie i przekazywanie wiedzy i umiejętności służących wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego.

EPSEC - Europejskie Partnerstwo na rzecz Nauki i Konkurencyjności (European Partnership for Science and Economic Competitiveness) jest niezależną organizacją ekspercką (think-tankiem), powstałą w 2012 r., mającą na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego i konkurencyjności gospodarczej w Unii Europejskiej i Polsce poprzez m.in. działania naukowe, analityczne i badawcze oraz wspomagające rozwój zdolności instytucjonalnych i kompetencji ludzkich.

Prowadzimy programy i projekty służące wzmacnianiu potencjału dla rozwoju i innowacji w sektorze publicznym i prywatnym oraz skutecznego i efektywnego prowadzenia polityk publicznych w dziedzinach związanych z rozwojem i pro-rozwojowymi zmianami strukturalnymi w gospodarce. Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących: innowacyjności i konkurencyjności, infrastruktury, rozwoju regionalnego i lokalnego, podatków, instrumentów finansowych, zarządzania strategicznego i operacyjnego.

Realizujemy działania o zasięgu międzynarodowym, jak również angażujemy się w działania o charakterze krajowym. Wśród odbiorców naszych usług są m.in. instytucje unijne (w tym Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Komitet Regionów, Europejski Bank Inwestycyjny), instytucje krajowe (ministerstwa oraz inne instytucje rządowe i samorządowe), uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. W realizacji naszych działań współpracujemy z siecią ekspertów i partnerów z państw członkowskich UE.

Przynależymy do światowej sieci United Nations Global Compact działającej pod auspicjami Narodów Zjednoczonych i wspieramy jej zasady.